Achterban milieufederatie uit zorgen over kustvisie

De achterban van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) maakt zichzorgen over projecten en bouwplannen die nu klaar liggenen waar de kustvisie niet meer voor geldt.Zo'n vijftig leden van de ZMf kwamen naar de bibliotheek in Middelburg om aan te geven wat zij graag anders zouden zien aan de kustvisie.

(foto: OZ)

Waterdunen en Brouwerseiland
Projecten waarvan het vergunningstraject voor 1 juli 2016 is gestart, hoeven niet te voldoen aan de afspraken uit de kustvisie. Dit geldt bijvoorbeeld voor Waterdunen en Brouwerseiland. 

Niet meer maar beter
Kern van de kustvisie is dat het aan de Zeeuwse kust voortaan niet moet gaan over 'meer' maar over 'beter'. Bouwen aan de kust mag volgens de visie alleen nog ter vervanging van bestaande bouw en om de kwaliteit te verbeteren. Een idee waar de achterban van de ZMf zich goed in kan vinden. 

Stedelijk gebied
Ook zit het de achterban van de ZMf dwars dat de kustvisie voorlopig niet geldt voor stedelijke gebieden en voor de kernen van badplaatsen. Plannen in dorpen en steden zouden wat hen betreft ook getoetst moeten worden aan de criteria uit de visie. Een ander punt van kritiek is dat de gewone burger te weinig betrokken wordt bij het opstellen van de kustvisie. 

Verslaggever Anoek de Gardeijn bij de bijeenkomst van het ZMf:

ITEM Discussie kustvisie

Geld
Thom van Riet is degene die namens de ZMf aan tafel zit om de Zeeuwse Kustvisie samen te stellen. Hij zal de punten van zijn achterban meenemen in de besprekingen. Hij zegt tot nu toe tevreden te zijn over de conceptversie van de kustvisie. De ZMf wil dat er een einde komt aan de toename van bouwprojecten langs de kust die volgens hen alleen gedreven zijn door geld en geen rekening houden met de omgeving.

Definitieve kustvisie
De Zeeuwse Kustvisie is een initiatief van de Provincie Zeeland die daarbij samenwerkt met Rijkswaterstaat, de vijf kustgemeenten, het waterschap, de recreatiesector en de ZMf. Al deze partijen raadplegen nu hun achterban over de conceptversie. In april moet er een definitieve versie liggen. 

51.496343,3.6144094

Meer over dit onderwerp:
Middelburg Walcheren kustvisie
Deel dit artikel:

Reageren