"Beginnen met Sportpark Vrijburg"

Het dagelijks gemeentebestuur van Vlissingen wil toch beginnen met de ontwikkeling van Sportpark Vrijburg.
Over die gezamenlijke accomodatie met Middelburg wordt al jaren gesproken. Hoewel de gemeenten het nog niet op alle punten met elkaar eens zijn, wil Vlissingen vaart maken om de betrokken sportclubs zekerheid te bieden. De Vlissingse raad krijgt op 2 april een plan voorgelegd. Als dat wordt goedgekeurd, moet Sportpark Vrijburg begin 2011 worden opgeleverd.