Zeeuwen somber over hun pensioen

OOST-SOUBURG -
Landelijk ligt dit percentage, met 22 procent, een stuk lager. Alleen de inwoners van Flevoland maken zich nog meer zorgen. De inwoners van Flevoland voeren de lijst aan met 36 procent.

Pessimistisch

Vergeleken met de rest van Nederland zijn Zeeuwen erg pessimistisch over de waarde van hun pensioen over twintig jaar. Daarmee is Zeeland de meest pessimistische provincie. Het landelijke gemiddelde ligt op 64,2 procent.
Op de hoogte
De meeste Zeeuwen geven aan goed op de hoogte te zijn van hun pensioen.
Van de ondervraagde Zeeuwen gaf 28,7 procent aan niet te weten hoe hoog het pensioenbedrag zal zijn bij het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarmee heeft Zeeland het laagste percentage van de provincies. Landelijk ligt het gemiddelde op 38,7 procent.

Precies

Van de Zeeuwen zegt 19,2 procent precies te weten op welk pensioensbedrag ze recht hebben bij het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. 49,7 procent weet het ongeveer.

Opiniepanel

Deze enquête is gehouden onder leden van het opiniepanel van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Onder de leden van het panel wordt regelmatig een opinieonderzoek gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met de regionale omroepen, waaronder Omroep Zeeland.