Karla Peijs vertrekt in maart 2013

MIDDELBURG - Peijs heeft ontslag gevraagd omdat ze, gezien haar leeftijd (67), een tweede termijn van zes jaar niet zal kunnen uitdienen.

Peijs bekleedde de functie sinds 2007. Daarvoor was zij onder meer minister van Verkeer in de kabinetten Balkenende II en III. Eerder zat zij voor het CDA in het Europees Parlement en was zij Statenlid in Utrecht.

Scheldeverdrag

Als minister van Verkeer zette Peijs haar handtekening onder het Scheldeverdrag waardoor de Hedwigepolder moet worden ontpolderd. Die discussie loopt tot op de dag van vandaag.

Toen het alternatieve ontpolderplan rond de Hedwigepolder werd weggestemd in de Tweede Kamer kwam Peijs nog in het nieuws door te vragen om een compensatie van 20 miljoen euro voor Zeeuws-Vlaanderen.