Dam rond Ouwerkerkse kreek moet alg tegenhouden

OUWERKERK - Uit onderzoek blijkt dat het westelijke deel van de kreek nog vrij is van de alg uit de familie dinoflagellaten. Wel wordt nog steeds afgeraden om te zwemmen in het gebied. Er is een zwemverbod ingesteld op alle Ouwerkerkse stranden.

Omleidingsroute
Naast het plaatsen van dammen gaat het Waterschap Scheldestromen ook bepaalde waterlopen extra vaak maaien om een omleidingsroute te creëren voor het water. Ook worden er tijdelijk extra pompen ingezet om het water op het gewenste peil te houden.

Schelpdieren
Bij de kreek zelf en bij de uitlaatpompen wordt het water nu constant gemeten. Ook in de omliggende wateren worden watermonsters genomen om vast te stellen hoever de alg zich heeft verspreid. Verder gaat Rijkswaterstaat schelpdieren in nabijgelegen delen van de Oosterschelde testen op giftigheid.

Geïsoleerd
Als het weer gelijk blijft, kan het water in het oosten van de kreek nog tot zondag worden geïsoleerd. Voor de periode daarna wordt nog gekeken wat mogelijk is. De uitkomsten van onderzoek naar de giftigheid van de alg en naar het verspreidingsgebied worden op zijn vroegst vrijdag verwacht.

Gezondheidsklachten

De GGD meldt dat eventuele gezondheidsklachten door de alg vrijwel direct optreden. Klachten die enkele dagen later optreden zijn dus volgens de GGD niet ontstaan door deze alg.