Staatsbosbeheer vreest nieuwe bezuinigingen niet

OOST-SOUBURG -
De Zeeuwse tak van Staatsbosbeheer haalt al geld op met de aanleg van herinneringsbossen, het geven van betaalde excursies en de exploitatie van Fort Rammekens. Daarnaast staan alweer nieuwe projecten op stapel, waarmee geld kan worden binnengehaald.

20 procent

Bij de natuurorganisatie moet de komende jaren 20 procent van het personeel verdwijnen. Boswachter Leeftink gaat ervan uit dat dat in Zeeland niet tot ontslagen zal leiden, maar via natuurlijk verloop gaat.