GroenLinks bezorgd over reorganisatie bij Orionis

MIDDELBURG -
De Sociale Dienst Walcheren fuseerde in 2011 met de Kredietbank Walcheren. Een jaar later vond nog een fusie plaats, met het reïntegratiebedrijf L'étÉ. Zo ontstond Orionis.

Onzekerheid

De trage reorganisatie zou veel onzekerheid veroorzaken bij werknemers en cliënten van de sociale dienst. Bovendien kost de lange duur ervan volgens GroenLinks veel geld. Ook is de partij door de gang van zaken ongerust over de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële situatie bij Orionis.

Consequenties

De drie raadsfracties willen van de Walcherse colleges van burgemeester en wethouders onder meer weten wat de financiële consequenties zijn van de nog niet afgeronde reorganisatie van Orionis en of er een sociaal plan is voor personeel bij de reorganisatie.

Klachten

In het eerste jaar na de fusie zijn er bij de Zeeuwse Ombudsman veel klachten binnengekomen over de nieuwe sociale dienst. Dat bleek uit het jaarverslag 2011 van de Zeeuwse Ombudsman, dat in augustus 2012 werd gepubliceerd. De meeste klachten hadden betrekking op de schuldhulpverlening van Orionis.

Positief

Toch zijn er ook positieve geluiden over de sociale dienst. Zoals over de projecten voor de Walcherse gemeenten, om mensen met een uitkering aan het werk te zetten.