Meer Zeeuwen krijgen WW-uitkering

DEN HAAG -
Daarmee kent Zeeland, samen met Overijssel, de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen van Nederland. Uit cijfers van UWV blijkt dat het totaal aantal uitkeringen in Nederland is gestegen tot bijna 300 duizend.

Bouwsector

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen relatief het meest gestegen in de bouwsector. Ook in de gezondheidszorg en de uitzendsector was er een toename van het aantal lopende WW-uitkeringen.