'Bezuiniging is doodsteek voor broedvogels platteland'

DEN HAAG -
Ze willen dat hij een grote bezuiniging op plattelandsontwikkeling voorkomt. Dat is de pot waaruit onder meer het natuur- en landschapsbeheer van wordt betaald. Daar moet een kwart op worden bezuinigd en dat zou de doodsteek zijn voor veel broedvogels, zegt de Vogelbescherming.

Landbouw

Er is steeds meer intensieve landbouw, mede gestimuleerd door het Europese landbouwbeleid. Daardoor verdwijnt de boerennatuur, wat de biotoop is voor deze vogels. En dus sterven ze uit.

Tellingen

Uit de laatste tellingen van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat sinds 1960 maar liefst 75 procent van de broedvogels op het platteland is verdwenen. Soorten als de veldleeuwerik (-96%) en patrijs (-93%) staan op het punt van verdwijnen.

Toevlucht

Nu hebben die vogels nog een laatste toevlucht in akkerranden, winterveldjes, braakliggend land en hagen, die worden aangebracht onder de noemer agrarisch natuurbeheer. Als dat wordt wegbezuinigd, zijn deze vogelsoorten volgens de Vogelbescherming ten dode opgeschreven.

EU-top

De premier zal deze week aanwezig zijn op de EU-top over de begroting voor de periode 2014-2020. Bij die top wordt die bezuiniging wel of niet goedgekeurd. Samen met zijn collega's kan Rutte ervoor zorgen dat de bezuiniging niet doorgaat.