Waterschap plaatst pompen bij kreek

OUWERKERK - Het waterschap neemt de maatregelen om te voorkomen dat de alg dinoflagellaat zich verder kan verspreiden. De alg kan zorgen voor maag- en darmklachten.

Monsters
Bij de kreek zelf en bij de uitlaatpompen wordt het water nu constant gemeten. Ook in de omliggende wateren worden watermonsters genomen om vast te stellen hoever de alg zich heeft verspreid.

Brief
Ook worden de 136 boeren in het gebied afgeraden het water uit het oostelijk deel van de Kreek te gebruiken voor hun land. Dat meldt het Waterschap in een brief aan de boeren. Water uit andere delen of sloten mag wel worden gebruikt. In de brief staat ook een speciaal nummer waar boeren naar toe kunnen bellen als ze meer informatie willen.

Maaien
Verder informeert het waterschap de boeren over het extra maaien van waterlopen. Dat gebeurt om een mogelijke omleidingsroute te creëren voor het water. Het is op dit moment niet mogelijk om water op de reguliere manier af te voeren via gemaal Duiveland. Daarom zoekt het waterschap naar een omleidingsroute voor dit water en zijn op voorhand sloten gemaaid.

Resultaten
Het onderzoek naar de giftigheid van de alg loopt nog. De veiligheidsregio verwacht uiterlijk vrijdag voorlopige uitslagen te krijgen over de algen. Die onderzoeksresultaten moeten duidelijkheid bieden over hoe giftig de algen precies zijn.