Ministerie: Zeeland steeds slechter bereikbaar met openbaar vervoer

De komende decennia neemt de bereikbaarheid in Zeeland met het openbaar vervoer verder af. In een rapport van ministerie van Infrastructuur en Milieu staat dat het een uitdaging wordt om het openbaar vervoer overeind te houden in krimpgebieden.

Ministerie: Zeeland steeds slechter bereikbaar met openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Knelpunten
Iedere vier jaar presenteert het ministerie de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse. Dat rapport brengt in kaart welke knelpunten er op lange termijn in Nederland ontstaan.

Moeilijker bereikbaar
De onderzoekers voorspellen dat de openbaarvervoerbedrijven zich steeds meer terugtrekken uit de krimpgebieden, zoals Zeeland, Limburg en Noord-Nederland. Voorzieningen worden daardoor lastiger te bereiken en dat betekent dat ook de leefbaarheid onder druk komt te staan.

52.0996532,4.3025416

Reageren