GroenLinks wil actie voor klimaatbeleid

OOST-SOUBURG -
Uit onderzoek blijkt Nederland slecht te scoren op klimaatbeleid. GroenLinks in Zeeland vindt Zeeland als provincie zeer geschikt om daarin verandering te brengen. Zeeland heeft de meeste zonuren, het waait vaak en er zijn mogelijkheden om getijde-energie op te wekken.

Meer banen

Bovendien blijkt volgens de partij uit onderzoek, dat investeren in energiebesparing drie keer meer banen oplevert dan investeren in kolencentrales. De partij wil, dat het provinciebestuur ook hierom werk maakt van het klimaatbeleid.

Vragen

GroenLinks in Provinciale Staten heeft de volgende vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten over het klimaatbeleid:
1.Op welke wijze kan de provincie Zeeland een bijdrage leveren aan ‘het inhalen van de achterstand’?
2.Hoe ziet u de aanpak en ontwikkeling van de energietransitie nu het nucleaire cluster niet versterkt wordt?
3.Energiebesparing is volgens het rapport, een van de belangrijkste manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Welke inzet heeft het college daarbij?
4.Investeren in energiebesparing levert drie keer meer banen op dan investeren in kolencentrales, aldus het rapport. Op hoeveel uitbreiding van deze werkgelegenheid zet u in?
5.Kunt u aangeven hoe het is gesteld met de uitvoering van de energieparagraaf uit het collegeprogramma1 en welke doelen en resultaten zijn haalbaar in deze collegeperiode?
6.Bij brief van 16 augustus 2012 stelde GroenLinks voor 2014 tot het jaar van de energietransitie te maken. Daarop kregen wij nog geen reactie. Bent u bereid om dat jaar alle mogelijke middelen in te zetten en Zeeland als voorbeeldprovincie op de kaart te zetten?