Oevers Veerse Meer versterkt voor winterpeil

OOST-SOUBURG - De versterking van de oevers is nodig door de verhoging van het winterpeil in het Veerse Meer met dertig centimeter. Het hogere winterpeil is goed voor de planten en dieren in en bij het Veerse Meer en zorgt voor uitbreiding van het recreactieseizoen.

Oktober

Het werk start langs de dijk van de Jonkvrouw Annapolder en daarna gaat het verder naar de oever ter hoogte van Kwistenburg in de Wilhelminapolder. Het karwei moet eind oktober klaar zijn. In de periode juni tot en met september mag er niet gewerkt worden aan de oevers, vanwege het recreatieseizoen.

Trekvogels

Daarbij is het Veerse Meer ook nog eens een beschermd gebied, omdat er in de winter veel trekvogels verblijven. Daarom moet de aannemer zorgen dat alles tussen de verschillende recreatieseizoenen en de start van het winterseizoen klaar is.