Herstel kademuur kost Middelburg zes ton

MIDDELBURG - Volgens een rapport is de situatie zorgelijk en moet er snel worden ingegrepen. Uiterlijk begin 2013 moet worden begonnen met de herstelwerkzaamheden. De Middelburgse raad moet nog wel instemmen met het voorstel van het gemeentebestuur.

Subsidie

Middelburg is al langer bezig om de historische kademuren in de stad op te knappen. Om daar mee door te kunnen gaan heeft de gemeente zes ton subsidie gevraagd bij het provinciebestuur.