Blokkreek uitgebaggerd voor wateropvang

SINT KRUIS - Volgens Waterschap Scheldestromen is het verbeteren van de kreken onderdeel van de maatregelen om de klimaatverandering aan te kunnen. Overvloedige regen kan worden opgevangen en als er te weinig regen valt kan juist water uit de kreken worden gehaald.

Ophogen

De grond die uit de kreken komt wordt in Breskens gebruikt om de dijk bij het Veerplein mee op te hogen. Het werk duurt tot april.