Verdachten Checkpoint gaan vrijuit

DEN HAAG -
Volgens het hof hebben politie en justitie willens en wetens de grootschalige handel in softdrugs bij Checkpoint gedoogd, waardoor het OM de mogelijkheid tot vervolging van de medewerkers heeft verspeeld.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten het onterecht te vinden dat het recht om de coffeeshopeigenaar te vervolgen ontnomen is. Verder is het OM het niet eens met het verwijt dat Checkpoint na de eerste inval nog bijna een jaar het bedrijf kon voortzetten. Ook oordeelt het OM dat de belangenafweging wel degelijk helder is gemaakt. Het OM overweegt in cassatie te gaan.

Verrast

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen zegt verrast te zijn over de uitspraak. Hij vindt het opmerkelijk dat de ene rechter, de Raad van State, de sluiting van de coffeeshop als terecht heeft beoordeeld. Terwijl de andere rechter, 't Hof in Den Haag, de leiding en medewerkers van Checkpoint vrijuit laat gaan.

Lonink pleit voor een helder en duidelijk softdrugsbeleid dat langdurige juridische procedures zoals rondom Checkpoint moet voorkomen. "Ik krijg dit allemaal niet meer uitgelegd aan een buitenstaander", aldus Lonink.

De burgemeester zegt dat Checkpoint gewoon dicht blijft. "De Raad van State heeft daarin rechtgesproken en daar verandert deze uitspraak niets aan".

Dossier

Een volledig overzicht van alle berichtgeving over de zaak vindt u in het dossier rechtszaak Checkpoint.

Criminele organisatie

In 2010 werd Checkpoint door de rechtbank in Middelburg gezien als basis van een criminele organisatie. Leiding en medewerkers kregen milde straffen opgelegd. De rechtbank vond namelijk dat de houding van de gemeente Terneuzen had bijgedragen aan de groei van de coffeeshop.

Bewegwijzering

Op het hoogtepunt bediende Checkpoint meer dan 2000 klanten per dag en ging er per uur een kilo softdrugs over de toonbank. Er was bewegwijzering richting de shop en een grote parkeerplaats moest auto's uit de binnenstad weren.

Drugstoerisme

Volgens het gerechtshof is het daardoor duidelijk dat de gehele driehoek (gemeente, OM en politie red.) wist van de softdrugsverkoop aan buitenlandse drugstoeristen. Politie en justitie waren op de hoogte van de miljoenenomzet van Checkpoint, toen die in 2005 het nieuwe pand betrok, en dat die omzet onmogelijk tot stand kon komen zonder de regels te overtreden. Volgens het hof werd er bewust niet ingegrepen door justitie.

Inval

Pas in 2007 viel het Openbaar Ministerie de shop binnen. Ondanks dat dan blijkt dat er teveel softdrugs in voorraad is, gaat de shop daarna gewoon weer open. Pas een jaar later is er een tweede inval en sindsdien is de coffeeshop gesloten. Volgens het gerechtshof is de eigenaar van de shop na de eerste overval op geen enkele manier bijgepraat over een nieuwe situatie. Hij gewoon op de oude voet verder gaan. Volgens het hof mocht de shop-eigenaar er op vertrouwen dat hij binnen de afspraken van het Terneuzense gedoogbeleid handelde.