Treinen voorlopig met 60 km/u door Goes

GOES - Maar omdat de gemeente Goes nog geen concrete maatregelen heeft genomen, blijven de omwonenden de komende tijd last houden van trillingen en geluid van treinen. Ook heeft het ministerie Goes bijna een jaar meer de tijd gegeven om te komen met een oplossing voor de overlast. Gedacht wordt aan het aanleggen van een spoorbak of een permanente snelheidsbeperking.

Voor juli 2012 moet duidelijk zijn welke oplossing het wordt.