'Opvoeden in dialect bevordert leren vreemde taal'

WESTKAPELLE - Het spreken van dialect wordt vaak geassocieerd met taalachterstand. Volgens adviseur streektalen Veronique De Tier klopt dat niet. "Als kinderen in dialect worden opgevoed en Nederlands op school leren, kunnen ze vaak makkelijker een vreemde taal leren," zegt ze.

Tweetalig

Door de opvoeding in dialect is er sprake van tweetaligheid en zijn kinderen gewend om te switchen.