Lagere overheden willen eigen spaargeld beheren

GOES -
Door die maatregel moet het begrotingstekort van Nederland kleiner worden, maar de gemeenten, provincies en waterschappen kunnen het dan niet meer zelf gebruiken voor investeringen. Daarom hebben de lagere overheden samen een brandbrief aan de lijsttrekkers opgesteld.
Rente
Ook de Zeeuwse bestuurders steunen deze brandbrief, de Goese wethouder Loes Meeuwisse bijvoorbeeld. Zij vindt dat de gemeente haar eigen geld moet kunnen beheren, maar zij voorziet ook dat de rente die de rijksschatkist rekent lager zal zijn dan die van een reguliere bank, waardoor de gemeente geld misloopt.