Ontpolderplan Bleker: goedkeuring EU onzeker

DEN HAAG -
Bleker zegt dat
met het alternatieve ontpolderplan. Volgens de staatssecretaris ontvangt Nederland morgen een brief waarin staat dat zijn voorgestelde plan een goed alternatief is voor het ontpolderen van de hele Hedwigepolder. Brussel ontkent dit definitieve 'ja'.
Hier vindt u een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag.

Provincie

Het provinciebestuur is akkoord met de voorgenomen ontpoldering. Al moet het daarna wel klaar zijn met ontpolderen in Zeeland volgens de provincie.
De PVV-fractie van Provinciale Staten ziet het liefst een Zeeuws referendum over de ontpoldering. De Tweede Kamer zit daar niet op te wachten.

Vlaamse politiek

De Vlaamse socialistische partij sp.a wil dat Nederland voor alle kosten opdraait die bij de alternatieve ontpolderingswerkzaamheden komen kijken. In het Schelde-verdrag is afgesproken dat de Belgen bij volledige onderwaterzetting van de Hedwigepolder 62 tot 80 miljoen euro aan Nederland betalen. "Daar kan Nederland nu naar fluiten", aldus de Vlaamse politici.

Koppejan

Zeeuws Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) lag onder vuur tijdens het debat. Zo zei D'66 dat Koppejan liegt over het einde van de ontpoldering in Zeeland. Er is volgens D'66 afgesproken dat er 3000 hectare ontpolderd wordt. Het blijft volgens die partij dus niet bij de 300 hectare waar het nu om gaat.
Koppejan liet in de Kamer weten het voorstel van Bleker te steunen. Daarbij zei hij wel dat hij persoonlijk tegen ontpolderen is, maar dat er nu na zeven jaar een punt gezet moet worden achter de discussie. De gehele inbreng van Ad Koppejan is hier terug te vinden.
Bleker komt in de tweede helft van dit jaar naar Zeeland om het ontpoldervoorstel te bespreken met onder andere dorpsraden en gemeenten. Dat zei hij tijdens het ontpolderdebat in de Tweede Kamer.
Bekijk ook het dossier Hedwigepolder.