Steun Europees Parlement voor oud-werknemers Zalco

VLISSINGEN-OOST -
Het geld is niet bedoeld als directe inkomenssteun, maar voor omscholing, reïntegratie en hulp bij het zoeken van nieuw werk. Eerder stelden de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincie Zeeland al 800.000 euro beschikbaar.

Failliet

Zalco ging in december 2011 failliet waardoor zo'n 600 werknemers hun baan verloren. Een klein deel van de aluminiumsmelter, de gieterij, heeft inmiddels een doorstart gemaakt. De anodefabriek gaat mogelijk halverwege 2013 weer in bedrijf. Voor de smelterij is geen toekomst meer.