'Scholen kijken meer naar uitslag Citotoets'

OOST-SOUBURG - De reden is dat de onderwijsinspectie het voortgezet onderwijs steeds nauwkeuriger volgt en dat maakt dat middelbare scholen steeds meer kijken naar de uitslag van de Citotoets. Bastiaansen vindt dat geen wenselijke ontwikkeling. Scholen zouden ook moeten kijken naar de motivatie, concentratie en hoe het kind leert.
Februari
De Citotoets wordt half februari afgenomen. Zo'n 85 procent van de Zeeuwse scholen gebruikt de toets als meetinstrument voor het niveau. Andere scholen gebruiken schooleindeonderzoek of drempelonderzoek. Die toetsen zijn vergelijkbaar.

Voorlichting

Aanmelding voor het voortgezet onderwijs is in april. Maar nu al houden scholen voorlichtingsavonden om leerlingen te trekken.