Aardappelprijs hoogste in 36 jaar

OOST-SOUBURG -
Het is sinds 1976 niet meer voorgekomen dat de prijs boven de 20 euro lag. Alleen in 2006 werd die magische grens een keer overschreden.

Oorzaken

De hoge prijs heeft volgens voorzitter Douma van de LNCN een aantal oorzaken. "Halverwege vorig seizoen hadden we al te maken met een krimp van het aardappelareaal in de vijf grootste aardappellanden, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanië. Daar komt het natte weer in het plantseizoen én het oogstseizoen bij, waardoor er dit seizoen 500.000 ton minder aardappelen zijn geproduceerd." Vooral in de kuststreek is het seizoen slecht geweest. Op veel plaatsen zijn de aardappelen door de regen nog niet uit de grond.

Prijsschommelingen

In Groot-Brittanië was het seizoen nog slechter. "Daardoor krijgen we nu veel vraag uit Groot-Brittanië naar de aardappelen. Als het aanbod laag is, krijg je prijsschommelingen", zegt Douma. Hij verwacht niet dat de situatie gedurende het seizoen veel gaat veranderen en dat de prijzen voor aardappelen hoog blijven.