Zoektocht Admiraalschip Walcheren duurt voort

VLISSINGEN - Voor de kust bij de Vlissingse Koopmanshaven zijn er dinsdag twee historische scheepsbalken van acht en twee meter boven water gehaald. De zoektocht van gisteren leverde niet meer op dan wat stenen en hout. De stenen zouden van de bakoven van het schip kunnen zijn.

Stroming

Het is nog onbekend wat er precies op de bodem ligt. De restanten hebben al eeuwen te kampen met de sterke stroming en erosie in de Westerschelde. De stroming en het slechte zicht onder water maken het onderzoek extra moeilijk.

Voor de marine is de duikopdracht een ideale gelegenheid voor het opleiden en trainen van duikers en ander personeel. Ook wordt vanuit maritiem historisch oogpunt grote waarde gehecht aan de zoektocht.

Kanonnen

Tijdens verschillende oorlogen tegen Engeland was de 'Walcheren' erg belangrijk voor de provincie Zeeland. Volgens de Vlissingse maritiem historicus Doeke Roos zouden er nog zo'n 30 kanonnen aan boord liggen.

Ereronde

Bij terugkeer van een zeeslag voer het schip in triomf langs de Vlissingse kust. Tijdens deze ereronde botste het schip tegen het havenhoofd en zonk. Hierbij kwamen 24 opvarenden om het leven. Dit voor het oog van honderden toeschouwers op de boulevard. Verschillende pogingen om het schip destijds te bergen, mislukten.

Resultaat

Mochten de verkenningen resultaat opleveren, dan zal de Koninklijke Marine in overleg met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en culturele instellingen bekijken wat er geborgen kan worden.
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.