'Inkomensafhankelijk eigen risico'

OOST-SOUBURG - Van de ondervraagde Zeeuwen is 76 procent is voorstander van een inkomensafhankelijk eigen risico. Vergeleken met inwoners van andere provincies zijn de Zeeuwen het meest positief over het plan, dat door meerdere partijen is voorgesteld. Landelijk is 68 procent voor een inkomensafhankelijk eigen risico.

Verhoging
Een verhoging van het eigen risico is niet populair: meer dan acht op de tien Zeeuwen (85 procent) is tegen de verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro.

In 2013 wordt het basispakket verder versoberd. Van de deelnemers uit Zeeland staat 74 procent niet achter een versobering van het basispakket. Het door VVD geopperde plan om hulpmiddelen voor ouderen als eerste te schrappen uit het pakket is ook niet populair bij de Zeeuwen, 69 procent gaf aan het oneens te zijn met dat plan. Ook een versobering van de AWBZ wordt door de meerderheid niet gesteund, 66 procent staat daar niet achter.

Ongezond
Meer dan de helft van de Zeeuwen (54 procent) vindt dat mensen die ongezond leven geen hogere premie voor hun zorgverzekering hoeven te betalen dan mensen die gezond leven.

Een aantal weken geleden werd duidelijk dat het College voor Zorgverzekeringen wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor zeldzame ziektes. Van de ondervraagde Zeeuwen is 89 procent hiertegen en wil dat de medicijnen vergoed blijven worden.

Bureaucratie
Minder bureaucratie wordt in alle provincies gezien als meest effectieve maatregel om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 754 uit de provincie Zeeland. Het onderzoek vond plaats van 13 tot 21 augustus 2012.

Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.