Burgemeester Nuis biedt excuses aan

THOLEN -
Nuis vindt dat de gemeente Tholen, achteraf gezien, had moeten voorkomen dat de dominee zo'n uitspraak op een openbare herdenking kon doen. SP-politicus Kees Slager verweet Nuis eerder dat hij geen afstand nam van de woorden van Quist.

Gediskwalificeerd

Slager vindt dat Nuis zich heeft gediskwalificeerd als burgemeester en zeker als burgervader. Dat heeft Slager maandagavond gezegd tijdens een lezing over de Watersnoodramp.

Excuses

Nadat er kritiek op die uitspraak was gekomen verdedigde Nuis zich in eerste instantie door te stellen dat hij de dominee niet kan voorschrijven wat die gaat zeggen tijdens een 'meditatief moment'. Hij stelt dat er een werkgroep verantwoordelijk was voor de herdenking en die is vrij om te herdenking te organiseren zoals zij het goed achten. Wel biedt Nuis zijn excuses aan, aan diegenen die zich gekwetst voelen door de woorden van de dominee.

Onbegrip en woede

Oud-senator Slager zei in zijn toespraak: "Een burgemeester hoort te weten dat een door de gemeente georganiseerde herdenking niet de plaats is om een zeer omstreden mening te laten verkondigen. Een mening die tot onbegrip en woede leidt. Daarmee is de herdenking verworden tot zijn tegendeel, tot een controverse binnen de bevolking. Dat had de burgemeester kunnen verwachten van deze voorganger, dat had hij moeten weten en dat had hij moeten en kunnen voorkomen."

Gemeenschapsgeld

Slager weet dat er in de 'bible belt' meer mensen met deze opvattingen zijn. "Zolang die worden uitgesproken tijdens kerkelijke bijeenkomsten, zul je mij er niet over horen piepen. Maar het wordt anders als zoiets gebeurt tijdens een herdenking die bedoeld is voor álle inwoners van deze gemeente en ook betaald door de gezamenlijke Thoolse burgerij.

Reactie Nuis

Burgemeester Nuis van Tholen laat weten dat hij de uitspraken van Slager absoluut niet gepast vindt. "Ik betreur het dat Slager zomaar zijn mening in de publiciteit gooit zonder eerst met mij over het onderwerp te praten. Slager moet als geen ander weten dat ik zo goed mogelijk invulling wil geven aan het burgervaderschap."

Wantrouwen

Volgens Nuis was Slager niet aanwezig bij de herdenking. "Als je er niet geweest bent, kun je ook niet zulke uitspraken doen. Dan kon Slager zelf zien dat dominee Quist zijn verhaal uit het hoofd deed. Ik kon dus niet van tevoren lezen wat hij zou zeggen. Daarnaast zou het ook wantrouwen wekken als ik het wél zou doen."

Gebeld

Toch betreurt Nuis wat er gezegd is door dominee Quist. "Ik had liever gezien dat het 'meditatief moment' iets anders werd ingevuld. Ik kan me voorstellen dat het mensen geraakt heeft en dat zij teleurgesteld zijn. Als Slager mij gebeld had, kon ik hem dat ook vertellen."

Pers

Kees Slager snapt ook niet dat burgemeester Nuis in zijn eigen speech in Stavenisse uithaalde naar de pers. Die had volgens de burgemeester in deze tijd van herdenken geen verhalen mogen maken over het feit dat Zeeland wellicht niet goed voorbereid is op een nieuwe watersnood.

Fijngevoeligheid

In de week voor 1 februari zei minister Schultz van Haegen dat ons land niet helemaal voorbereid is op een nieuwe ramp terwijl Karla Peijs aangaf dat de A58 niet de beste weg is om over te vluchten in geval van overstromingen. Volgens Nuis 'ontbreekt het journalisten die zoiets opschrijven aan fijngevoeligheid...'

Boodschapper

Volgens Slager ligt het gebrek aan fijngevoeligheid niet bij de boodschapper, maar bij diegene die de boodschap op dat moment meenden te moeten versturen. Journalisten behoren de burgers te informeren over alles wat er speelt, zeker over zulke uitspraken.
foto: tholen.nl