Bat Tower nieuw wapen in strijd tegen insecten

OUDELANDE - Op de eerste foto is een vleermuistoren in Amerika te zien, de tweede is de artist impression van de toren die bij Oudelande komt te staan.

Amerika

Het idee voor de vleermuistoren komt uit Amerika, waar aan het begin van de vorige eeuw is geëxperimenteerd met zogenaamde Bat Towers. Dat zijn grote houten piramidevormige torens waar vleermuizen zich in kunnen vestigen. De torens werden vooral gebouwd bij meren en moerassen en hadden tot doel de biologische bestrijding van de malariamug.

Fauna

Traas denkt eraan ook faunatorens te gaan bouwen voor bijvoorbeeld uilen, egels, marters, mussen en wespen. Volgens Traas is de vleermuistoren uniek in Zeeland.