Aannemer van nieuwe N61 bekend

MIDDELBURG -
Het project bestaat uit de aanleg van zo'n 22 kilometer aan nieuw asfalt, parallelwegen voor langzaam verkeer, een vrijliggend fietspad, vijf fietstunnels en zes rotondes.

Onveilig

De huidige N61, de belangrijkste oost-westverbinding in Zeeuws-Vlaanderen, staat te boek als onveilig. Het is een drukke weg, met veel landbouwverkeer op de hoofdrijbaan. Ook telt de N61 veel aansluitingen die direct op de weg uitkomen. De nieuwe weg moet de verkeersveiligheid verbeteren. En bovendien een oplossing worden voor de geluid- en trillinghinder in Schoondijke.

Voorbereidingen

Inmiddels is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Om zoveel mogelijk bouwverkeer door Schoondijke te voorkomen wordt bij Schoondijke een rondweg aangelegd. Deze is in de zomer van 2013 klaar.
graphic: Rijkswaterstaat