Toezicht op risicovolle bedrijven Zeeland verandert

OOST-SOUBURG -
Zeeland valt straks samen met Zuid-Holland onder één regionale dienst.

Milieutoezicht en vergunninghandhaving op risicovolle bedrijven moet door het samenvoegen van bestaande diensten verbeteren. Door uitwisseling van deskundigheid wordt de controle krachtiger, is de verwachting. Gemeenten en provincie blijven wel verantwoordelijk voor het beleid.
Met de maatregel volgt staatssecretaris Atsma de adviezen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, begin vorig jaar.