Zeeuwse campagne tegen agressie hulpverleners

OOST-SOUBURG -
De bedoeling is om met zoveel mogelijk organisaties en bedrijven afspraken te maken hoe geweld tegen werknemers met een publieke taak kan worden tegengegaan, bijvoorbeeld bij de politie, de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer.

Maatregelen

Om agressie en geweld tegen die werknemers te verminderen wil de rijksoverheid dat werkgevers een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Zo zouden alle voorvallen van agressie tegen personeel moeten worden geregistreerd en zou aangifte moeten worden gedaan bij de politie over bijvoorbeeld fysiek geweld en bedreiging. Ook zou aandacht moeten worden besteed aan trainingen over hoe geweld kan worden voorkomen en aan nazorg voor werknemers die slachtoffer zijn geworden van agressie.