Atsma: zoetwaterbassin in Zuidwestelijke Delta

Toespraak

NEELTJE JANS - In zijn toespraak wees Atsma erop dat niet alleen het zoute water van de zee een bedreiging kan vormen. Ook veel te veel zoet water of juist te weinig kan een groot probleem zijn
Getijdecentrale
Atsma pleitte verder voor de aanleg van een getijdecentrale in de Brouwersdam (zie kaartje'. Hij liet doorschemeren dat het Rijk daar eventueel aan zou willen meebetalen