Koppejan zoekt steun voor Zalco

DEN HAAG - Het Europese Globaliseringsfonds is bedoeld voor scholing of ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf.

Concurrentie

Koppejan vraagt zich ook af of de problemen bij Zalco mede veroorzaakt zijn door oneerlijke concurrentie. Volgens het kamerlid worden de transporttarieven van stroom voor soortgelijke bedrijven in Duitsland en Belgie kwijtgescholden, terwijl dat in Nederland niet gebeurt. Koppejan wil dat de ministers onderzoeken of dit wel binnen de Europese regels valt.