Minder luchtvervuilling scheepvaart door recessie

DE BILT - De hoeveelheid stikstofdioxide daalde toen de crisis een paar jaar geleden toesloeg. Doordat er minder internationale handel was, voeren er minder schepen, die de lucht weer minder vervuilden.

Als de economie weer aantrekt, neemt de luchtvervuiling boven scheepvaartroutes weer toe.