Tekort Scheldekwartier uit reserves van Vlissingen

VLISSINGEN - De gemeenteraad is, donderdagavond tijdens de commissievergadering, niet met voorstellen gekomen om op een andere manier aan het geld te komen. Bijvoorbeeld door te bezuinigen op andere zaken of meer geld binnen te halen.

Kritiek

Het verlies op het project wordt uit de reserves van de gemeente betaald. De gemeenteraad was wel kritisch over de financiële onderbouwing. Op 10 november beslist de gemeenteraad over het voorstel.