Vertrek rijksdiensten kostte Zeeland 2 miljard

MIDDELBURG - Peijs zei dat naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar het economische effect van rijksdiensten in Zeeland.

Bezuiniging

Tot nu toe heeft het vertrek van rijksdiensten in Zeeland 1.600 arbeidsplaatsen en 160 miljoen euro per jaar gekost. Peijs noemde de getallen vorige week al in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de bezuinigingen op defensie. Onderdeel daarvan is de mogelijke komst van een grote marinekazerne naar Vlissingen.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Middelburg in samenwerking met de provincie Zeeland en de NV Economische Impuls Zeeland. Dinsdag werden de resultaten officieel gepresenteerd.

Middelburg

Het CDA heeft naar aanleiding van het onderzoek een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer om rijksdiensten te centraliseren in Middelburg. Onlangs werd bekend dat de Rijkskantoren in twaalf Nederlandse steden worden gecentraliseerd. Geen van deze steden ligt in Zeeland.

Vertrokken

Sinds 1996 zijn de volgende rijksdiensten vertrokken uit onze provincie:

- Belastingdienst (incl. Inspectie der registratie en successie)
- Bureau landelijk contact (vh ministerie WVC/CRM)
- Douane
- Kadaster
- Kamer van Koophandel
- Koninklijke Landmacht
- Koninklijke Marine
- Milieu-inspectie
- Ministerie van Landbouw / Dienst landelijk gebied
- Onderwijsinspectie
- Regionaal kantoor Nederlandse bank
- Rijksconsulentschap Economische Zaken
- Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid
- Rijksinstituut voor Kust en Zee
- Rijkswaterstaat
- Sociale Verzekeringsbank
- Staatsbosbeheer
- VROM-inspectie