De Stelle niet meer onder verscherpt toezicht

OOSTBURG - Het verscherpt toezicht werd in juli van dit jaar ingesteld. De inspectie vond toen dat de administratie niet goed op orde was. En dat er te weinig gekwalificeerd personeel was.

Om dat te veranderen heeft De Stelle veel nieuwe leerlingen en voedingsassistenten aangenomen waardoor het gekwalificeerde zorgpersoneel zich kan richten op de zorg.

De inspectie heeft het verscherpt toezicht opgeheben, maar blijft wel een vinger aan de pols houden.