Provincie tegen verdere ontpolderingen

OOST-SOUBURG -
aan Brussel is een reactie op de eerdere waarschuwing van Potocnik. Die meldde eind mei dat de tot nu toe getroffen maatregelen voor natuurcompensatie onvoldoende zijn.

Volgens Potocnik kunnen de buitendijkse maatregelen niet of nauwelijks als natuurherstel worden gezien. Dat terwijl de Provincie volop bezig is met de aanleg van strekdammen, waardoor slikken en schorren ontstaan, wat tot natuurherstel moet leiden.
Ook telt de eurocommissaris de al geplande ontpoldering van de Perkpolder, Waterdunen en het Zwin niet mee in zijn beschouwingen.

Ontpoldering

Potocnik zinspeelt juist op verdergaande ontpolderingen waardoor in de toekomst wellicht ook de Eendrachtpolder, Hellegatpolder, Van Hattumpolder en Everingepolder teruggegeven moeten worden aan de natuur.

Motie

De waarschuwing vanuit Brussel was tegen het zere been van Provinciale Staten. Met moties van de Partij voor Zeeland en GroenLinks werd het dagelijks provinciebestuur aangespoord stelling te nemen tegen de conclusies van de Eurocommissaris.

Onjuistheden

Daarnaast krijgt de Eurocommissaris een tik op de vingers van Zeeland. Zo bevat de waarschuwing van Potocnik feitelijke onjuistheden. Zo houdt Brussel de Provincie verantwoordelijk voor de realisatie van het natuurherstel, terwijl de Nederlandse Staat daarover gaat.

Ook wijzen ze erop dat de plannen voor nog meer ontpoldering veel onrust veroorzaakt onder de Zeeuwse bevolking.