Kramer opvolger van Lilipaly bij Nationaal Park

MIDDELBURG - Lilipaly is bijna 13 jaar lang voorzitter geweest van het overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde. Dat orgaan is verantwoordelijk voor het onderhouden en functioneren van het natuurgebied waar de Oosterschelde onderdeel van is. Op 1 januari, na goedkeuring van de minister, zal het stokje officieel doorgegeven worden.