Postcode bepaalt wie eigen zorgbijdrage betaalt

OOST-SOUBURG -
Mensen die van een bijstandsuitkering leven, kunnen die eigen bijdrage in sommige gemeenten vergoed krijgen. Maar veel gemeenten vergoeden de eigen bijdrage niet, of weten nog niet wat ze gaan doen.

Bijstand

Wie aanspraak wil maken op bijzondere bijstand voor langdurige GGZ-zorg, kan alleen in de gemeenten Borsele, Schouwen-Duiveland en Hulst terecht. Alle andere gemeenten hebben nog geen besluit genomen of weigeren deze landelijke bezuinigingen op de zorg op te vangen. Gemeenten zijn niet verplicht om deze bijzondere bijstand te verlenen.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg is één van de vele bezuinigingen die het Rijk doorvoert en komt bovenop het eigen risico van de zorgverzekeraar. GGZ-instelling Emergis in Kloetinge heeft bezwaar tegen de eigen bijdrage. De drempel om hulp te zoeken zou daarmee worden verhoogd, waardoor mensen die de bijdrage niet kunnen betalen in de problemen komen.

Noodfonds

Volgens Emergis leeft meer dan tachtig procent van de mensen die langdurige zorg nodig hebben van een uitkering. Het niet helpen van die groep zal volgens de GGZ-instelling de maatschappij op langere termijn meer kosten, dan dat de bezuinigingen opleveren. Emergis overweegt om een beroep te doen op haar eigen noodfonds als behandeling van zware gevallen in gevaar komt.