Kees van Beveren blij met snel besluit Delta

MIDDELBURG - Maandag werd duidelijk dat Delta de plannen voor een tweede kerncentrale voorlopig uitstelt. Dat heeft te maken met de financiële crisis en de hoge investeringen die nodig zijn voor een kerncentrale.

Bedenktijd
Voor gedeputeerde Kees van Beveren kwam het nieuws dat Delta voorlopig geen tweede kerncentrale gaat bouwen redelijk onverwacht: het energiebedrijf had zich in december nog een half jaar de tijd gegeven om zich op de toekomst te beraden. Dat half jaar bedenktijd werd een maand.

Alternatieven
Provinciale Staten hebben afgelopen vrijdag aangegeven om zich te willen buigen over de alternatieven die Delta heeft, wanneer de bouw van de tweede kerncentrale niet door zou gaan. Van Beveren wacht met een reactie op de alternatieven totdat de Staten zich erover hebben uitgesproken.

Tweede aanvraag

Van Beveren weet niet hoe het ervoor staat met het andere initiatief voor de bouw van een tweede kerncentrale. Daarvoor ligt het initiatief bij het Ministerie van Economische zaken, aldus de gedeputeerde.