Oudste huis van Zeeland wordt nagebouwd

ZEEWOLDE -
Voor zover bekend zijn destijds bij deze opgravinge de oudste huizen van Zeeland blootgelegd. De archeologen willen weten hoe het bouwen van een huis zo'n vierduizend jaar geleden in zijn werk ging.
Bouw
Het Zeeuwse huis is 9 bij 4 meter en heeft een dakhoogte van ruim drie meter. De studenten maken voor de reconstructie gebruik van oude bouwtechnieken en gereedschappen. Het huis wordt gebouwd met materialen uit het omliggende bos. Op 31 augustus moet het huis af zijn.
Depot
Voor de bouw heeft het Zeeuws Archeologisch Depot een aantal originele veldtekeningen van de opgravingen uit 1957 digitaal beschikbaar gesteld.
Zeewolde
Het huis in het Horsterwold bij Zeewolde is vanaf de herfst te bekijken. Daarnaast is het de bedoeling dat het gebouw uitgroeit tot een experimenteel-archeologisch centrum voor wetenschappers en studenten.