Provinciebestuur gaat akkoord met ontpoldering

OOST-SOUBURG -
Wel ziet GS een aantal flinke problemen met het plan van Bleker. Zo is een deel van de grond die nu ontpolderd moet worden eigendom van Zeeland Seaports. Deze grond heeft het havenschap bestemd als natuurherstel voor het uitbreiden van de havens.
Voor de provincie Zeeland moet het na de ontpoldering van deze drie gebieden definitief afgelopen zijn met het ontpolderen in Zeeland.