Uitroeien alg Ouwerkerk duurt nog weken

MIDDELBURG - Wel is het zwemverbod op de Ouwerkerkse stranden opgeheven. Alleen bij het gemaal Duiveland geldt nog een zwemverbod. Dat gemaal pompt water uit de Ouwerkerkse Kreek de Oosterschelde in.
Risico
Het zwemverbod op de Ouwerkerkse stranden was ingesteld omdat mogelijk een giftige alg in het water aanwezig was, waardoor mensen die daar zwemmen ziek zouden kunnen worden. Volgens onderzoek door de veiligheidsregio is er geen risico voor zwemmers. Zwemmen in de kreek, met name in het oostelijke deel, wordt wel nog steeds afgeraden. Onderzoek van het Waterschap en de Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de alg uit de familie dinoflagellaten in het oostelijk deel van de kreek voorkomt.

Lastig

Het uitroeien van de alg is een lastige klus omdat de alg onder stress zijn gif uitstoot. Dat zegt dijkgraaf Toine Poppelaars van het Waterschap Scheldestromen. Bovendien kan de alg vlak voor het sterft een zogenoemde cyste afstoten, wat op termijn kan uitgroeien tot een nieuwe alg.
Waterstofperoxide
Het Waterschap wil de alg dan ook zo snel mogelijk doden, om het uitstoten van gif en de cyste tegen te gaan. Mogelijk gaat het chemicaliën als waterstofperoxide inzetten om de alg uit te roeien. De keerzijde van deze aanpak is dat het andere leven in de kreek daar ook last van kan hebben, terwijl het Waterschap heeft aangegeven ervoor te willen zorgen dat het overige leven in de kreek zo min mogelijk wordt aangetast.

Proef

Poppelaars gaat nu in een afgesloten gedeelte van de kreek proeven doen met verschillende methoden om het water van de alg te ontdoen. Hij hoopt later deze week aan de hand van de proeven een aanpak voor de hele kreek bekend te kunnen maken.

Concentratie

Poppelaars vermoedt ongeveer twee weken bezig te zijn om de concentratie van algen terug te brengen naar een acceptabel niveau. Om het water te kunnen lozen op de Oosterschelde moeten er minder dan 1000 cellen per liter in het water zitten. In bepaalde delen van de kreek zijn er concentraties gemeten van meer dan 100.000 cellen per liter.

Verspreiding
Volgens de Veilgheidsregio Zeeland, wat tot nu toe het centrale aanspreekpunt was inzake de problematiek omtrent de alg in de kreek bij Ouwerkerk, is verdere verspreiding van de alg uitgesloten. Daarom heeft de Veiligheidsregio de woordvoering overgedragen aan het Waterschap.

Telefoonnummer
Het speciale telefoonnummer dat de GGD had ingesteld is per direct opgeheven. Dat meldt het Waterschap in een persbericht. Vragen kunnen voortaan via de centrale telefoonnummers van de GGD (0113-249400) en het waterschap (088-2461000) worden gesteld.