COC Songfestival voor derde keer in Zeeland

MIDDELBURG - Het HJP platform slaagde er niet in om voldoende geld en vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor een festival in Hilversum. Daarom is de opdracht om het fesitival te organiseren teruggegeven.

Gewonen

Zeeland heeft de editeis 2008 en 2009 gewonnen. Het festival heeft plaats op 3 december in ’t Spiegeltheater in Middelburg.