Bezuinigingen cultuurnota vallen mee

MIDDELBURG -
Gedeputeerde Staten wil zich de komende jaren vooral richten op cultureel erfgoed, cultuuronderwijs en steun aan grote festivals.

Gevolg

Als gevolg van de bezuinigingen wordt de subsidie stopgezet voor onder meer de Raad van Cultuur en het Zeeuws Tijdschrift. De bezuinigingen op andere culturele instellingen komen later dit jaar nog aan de orde tijdens de discussie over het kerntakenbeleid van de provincie.