Onderzoek naar stijgend aantal fietsongelukken

MIDDELBURG - Momenteel is er te weinig bekend over de oorzaak om maatregelen te kunnen nemen. Het onderzoek duurt twee jaar en kost 155.000 euro. Eerder deed de Provincie al onderzoek naar bermongevallen. De aanbevelingen, die daaruit voortkwamen, worden nu gerealiseerd.