'Natuurschade door watersport aanpakken'

VLISSINGEN -
De aanleg van de nieuwe jachthavens staat pas gepland voor 2014, maar vóór die tijd worden regels vastgesteld om natuurschade door de toenemende recreatievaart in de Westerschelde te voorkomen.

Rustgebieden

Met name op droogvallende zandplaten kunnen voedselzoekende watervogels en rustende zeehonden worden verstoord door watersporters. Daarom worden onder meer enkele rustgebieden voor zeehonden aangewezen, verspreid over de Westerschelde.

Reageren

Er kan tot 30 mei worden gereageerd op het plan voor een natuurvergunning voor de nieuwe jachthavens.