'Openbaar basisonderwijs Waarde moet behouden blijven'

WAARDE -
De ouders die in de medezeggenschapsraad van de school zitten, zeggen dat er meerdere geïnteresseerde partijen zijn die ervoor kunnen zorgen dat er een algemeen toegankelijke basisschool blijft in Waarde. Maar dan moet er wel worden aangetoond dat er minstens veertig kandidaat-leerlingen zijn.

Oproep

De medezeggenschapsraad heeft een oproep gedaan aan alle ouders met kinderen in de juiste leeftijd om zich te melden. Volgens Richard Krijnsen, van de medezeggenschapsraad, is het haalbaar om de veertig kandidaat-leerlingen te bereiken. "Nu is het aantal leerlingen op de basisschool 33, dus we hebben maar een paar extra aanmeldingen nodig."