Bestuur moskee Goes wil grotere locatie

GOES -
Nieuwe locatie

Eerder dit jaar leek het er op dat de moskee naar een oud winkelpand aan de Zuidvlietstraat zou verhuizen. De gemeente Goes leek bereid daarvoor een vergunning te verstrekken, maar dan moest de Goese Stichting Arrahman wel een planschadeovereenkomst tekenen. Dat durfde de stichting niet aan omdat de financiële risico's in hun ogen te groot waren. Zo zouden omwonenden planschade kunnen eisen als hun woning minder waard wordt of wanneer ze last zouden krijgen van geluids- of parkeeroverlast.

Teleurgesteld

Het stichtingsbestuur voelt zich een beetje in de steek gelaten door de gemeente. Maar volgens de gemeente Goes is het echter gebruikelijk dat bij wijziging van een bestemmingsplan altijd een planschadeovereenkomst wordt getekend. De stichting hoopt dat er, in goed overleg met de gemeente, in de nabije toekomst toch een oplossing wordt gevonden voor dit probleem.