Geen steun voor plan Bleker Hedwigepolder

OOST-SOUBURG -
De staatssecretaris wilde gebieden bij Ritthem en Bath ontpolderen om zo de Hewige voor een deel te redden. Hij wordt alleen door de VVD en het CDA onder voorwaarden gesteund.
De Tweede Kamer praat dinsdag opnieuw over dit dossier. Dan komen de 14 moties die woensdag werden ingediend in stemming.

Procedure

Bleker gaat ervan uit dat Vlaanderen op korte termijn een juridische procedure start als Nederland blijft talmen bij de uitvoering van de Scheldeverdragen. Daarin is afgesproken dat de Hedwige onder water wordt gezet als onderdeel van het herstel van de natuur rond de Westerschelde.
Meer informatie over de kwestie rondom de Hedwigepolder is te vinden in het dossier.